Muntlig eksamen avlyst våren 2020

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener i videregående skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres.

Alle skriftlige og muntlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. Les mer på nettsidene til Udir.

Standpunktkarakterer

Lærerne vil nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, med mål om at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Mer informasjon om frist for å sette standpunktkarakterer og siste skoledag blir tilgjengelig på elevinfo på Its Learning. 

Til toppen