Informasjonsmøte om russetiden

Rogaland fylkeskommune inviterer foreldre til digitalt informasjonsmøte om russetiden 2022.
Møtet vil bli direktestrømmet via nett og ledes av fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.
I møtet vil vi ha med elever, politiet, mobbeombudet, helsesykepleier og en rektor.
Aktuelle tema:
- Hvordan opplever vi russefeiringen i dag?
- Hva kan vi og dere gjøre for å skape en tryggere og mer inkluderende russefeiring?
- Gode råd til russeforeldre
- Hvor finnes det hjelpere om du er bekymret for din russ?
Les mer på: www.rogfk.no

https://www.facebook.com/events/5605012252858771/?ref=newsfeed

Til toppen