Informasjon om opplæring i ukene framover

Dette er en ny situasjon for oss alle. Vi på Vardafjell skal gjøre vårt ytterste for å gi dere så god læring som mulig i ukene framover når skolen er stengt.

Rammer for opplæringen framover:

 • Mer detaljer om datoer knyttet til avslutning av skoleåret finnes nå på elevinfo på Its L og i skolens Google kalender.
 • Standpunktkarakterer offentliggjøres 12.06 kl 12.
 • Hurtigklagefrist på standpunktkarakter er 15.06 kl 12 og ordinær klagerfrist er 22.06 kl 12. 

 

 • Noen fag vil undervises live via teams på klokkeslettet det normalt hadde vært undervisning på skolen, mens det i andre fag legges ut læringsoppdrag/innleveringsoppgaver.
 • Alle elever må være logget på It's L minst en gang hver dag mandag-fredag, og sjekke innom alle fagene de har der for å se om det ligger ute ny informasjon fra faglærer.
 • Elever som ikke er innom It's L og/eller ikke får levert inn oppgaver/deltatt på undervisning via Teams, vil bli kontaktet av faglærer. Dersom dette vedvarer vil foresatte bli kontaktet dersom eleven er under 18 år.
 • Elever som ikke leverer inn oppgaver/læringsoppdrag etter avtale kan få IV i fag, det vil sendes ut varsel om dette i forkant for de elevene det eventuelt gjelder.
 • For å få vurdering i fagene forutsettes det at elevene jobber aktivt daglig mandag-fredag i alle sine fag.
 • Vurderinger i fagene vil i utgangspunktet bli avholdt i henhold til vurderingsplanen som finnes på elevinfo på It's L. Vurderingsform og/eller tidspunkt kan bli endret. Informasjon om dette gis eventuelt av faglærer på It's L. Det vil bli brukt plagieringskontroll på innleveringer, så husk kildehenvisninger osv.
 • Det er veldig viktig at man forsøker å få til en god og strukturert skolehverdag hjemmefra. Følg godt med på It's L og lag en ukeplan/dagsplan for deg selv. Alle elever får nå et større ansvar selv for sin egen opplæring. Vi oppfordrer i tillegg alle foresatte til å følge opp så langt det er mulig.
 • Kontakt faglærer eller kontaktlærer om du har spørsmål.
 • Dersom du trenger teknisk hjelp kan Morten A H Storesund på IKT kontaktes via melding på It's L.

Sammen får vi dette til!

Til toppen