Framtiden starter her!

Gode grunner til å velge Vardafjell!

Hva er spesielt på Vardafjell for deg som skal starte i Vg1 høsten 23?

  • Elevmentorer: Ingen andre skoler på Haugalandet tar imot de nye eleven sine med egne mentorer. Elevmentorene våre møter Vg1 første skoledag, og vil følge dere trygt gjennom året. De bidrar til å skape samhold og relasjoner i klassen og sørger for at dere trives og blir godt kjent med hverandre. Alle studier viser at det å få seg venner er avgjørende for hvor bra eleven gjør det på skolen. Det tar Vardafjell på alvor!
  • Vardahjelpen: Vi har ansatt dyktige Vg3 elever som hjelper medelever med fag og skaper en trygg arbeidsarena hver tirsdag etter skoletid. Her kan alle elevene få jobbe med skolearbeid og få hjelp i ulike fag. Du får selvsagt gratis middag. 
  • Vardafjell fotball: Vi plukker opp både amatørene og den nye Messi og drar i gang fotball i den nye idrettshallen vår hver onsdag etter skolen. Fotballgleden står i sentrum!
  • Spill, film og litteraturklubb: Vi synes det er kjekt å tilby elevene en sosial arena etter skoletid. Gratis middag og et sted der eleven våre blir godt kjente og trives sammen!
  • Studietid: Flere ganger i uken tilbys studietid med aktiviteter i idrettshall, skolehagen og omlag 20 ulike lærerstyrte fagtilbud. Her får du den ekstra hjelpen før en prøve eller akkurat den faglige veiledningen du trenger basert på ditt behov. 
  • Vardafjell tilbyr som eneste skole Teknologifaget i eget nytt bygg til deg som starter i Vg1. Vi tilbyr også Breddeidrett i den nye idrettshallen. Vi rekrutterer til Breddeidrettsfaget fra alle Vg1 klassene våre! 
  • Aktuelt med utveksling til USA eller å ta Vg2+3 der all undervisning foregår på engelsk? Da velger du klassen med lærere som har god kjennskap til dette. Kun Vardafjell tilbyr IB utdanning i Vg2 +3 der all undervisning er på engelsk og du forberedes best mulig til utenlandsstudier. 
  • Kreativ? Prøv Medier og kommunikasjon! Du lærer å kommunisere, lage og produsere innhold til avis, film, radio, TV og digitale medier. I tillegg lærer du om foto og grafisk design. Du får generell studiekompetanse, og ikke minst høy digital kompetanse.  Vi er eneste skole på Haugalandet som tilbyr dette.