Studietid

Vi vil legge til rette for at elevene får mest mulig ut av skoledagen. Tid til lekser og skolearbeid på skolen gir mer fritid etter skolen.

Vi tilbyr studietid der faglærerne er til stede. Innholdet i studietid baseres på elevenes ønsker og behov. I tillegg vil midttimer og fritimer kunne nyttes til leksearbeid.
Det vil si at Vg1 elever har opptil 9 timer i uken som kan nyttes til eget arbeid. 

Når?

Hver mandag i 5. og 6. time og hver onsdag i 5. time organiseres studietid med mulighet til å få hjelp av faglærer.

 

Hvor mye?

I løpet av skoleåret skal elevene ha minst 30 timer studietid. De velger selv hvilke timer de melder seg på. Dette gjøres uken via skolens læringsplattform It's Learning.

 

Hva tilbys i studietid?

I studietid på mandag vil det som regel være en meny elevene velger fra. Den kan inkludere:

  • Matematikkverksted
  • Prøvehjelp i fag som har vurderingssituasjoner den kommende uken
  • Stillerom der man kan jobbe med lekser
  • Veiledning til oppgaver
  • Visning av dokumentarer/filmer i tilknytning til fag
  • P-kafé for elever som ønsker mer hjelp til Matematikk 1P
  • Intensivkurs i f.eks. fremmedspråk eller sidemål
  • Ekskursjoner
  • Bedriftsbesøk
  • Eksamenstrening 

I studietid på onsdager vil det alltid være matteverksted. Da er mattelærerne til stede og kan hjelpe elevene med leksene. I tillegg tilbys det i perioder trening for elever som ønsker ekstra utfordringer og som en forberedelse til realfags-OL. 
Vardafjell har elever som hevder seg godt i disse konkurransene!