Eksamen

Ta kontakt med Marit Mellingen Nilsen   marit.mellingen.nilsen@skole.rogfk.no for mer informasjon om eksamen.
Eksamensveiledningene for 2019 finner du her