Biblioteket

Biblioteket ligger i skolens sentrum omgitt av klasserom, auditorium og administrasjon og er bemannet med bibliotekar.

vardafjell_bibliotek_002

Biblioteket har en boksamling på ca 4000 bøker, samt utvalgte tidsskrifter og magasiner.

I biblioteket har vi tre gruppearbeidsplasser og "stille lesesal" med 20 arbeidsplasser.

Åpningstider: Kl. 08.00-15.00 (man-fre)
Utlånsregler: Lånetiden er 4 uker.
Alle utlån skal registreres hos bibliotekar.

000104

Bibliotekar: Kari Aardal
Telefon: 52 70 99 47
E-post: kari.aardal@skole.rogfk.no

Søk i skolebibliotekets  database hos Micromark.

Del denne artikkelen på: