Internasjonal klasse (Vg1)

vardafjell_bibliotek_001

I denne klassen er det økt fokus på internasjonale problemstillinger. Den passer supert for deg som er opptatt av å forstå det som skjer i Norge sett i sammenheng med det som skjer i verden rundt oss. Det brukes mer tid på å forstå de globale utfordringene i framtiden. I den Internasjonale klassen får du en del av undervisningen på engelsk i noen fag. For inneværende skoleår gjelder dette naturfag, geografi og samfunnsfag. Læreplanene som ligger til grunn for undervisningen er de vanlige norske læreplanene, men deler av fagstoffet blir jobbet med på engelsk. 

Gode språkkunnskaper og ferdigheter kan åpne mange dører for deg i valg av fremtidig yrke. Ønsker du å utvikle høy kompetanse og gode ferdigheter i engelsk bør du satse på den Internasjonale klassen på Vg1.

FORSMAK PÅ IB
Skolen vår legger vekt på å ha en internasjonal profil. Gode engelskkunnskaper er blitt stadig viktigere. Selv ved studier i Norge, er store deler av litteraturen på engelsk. I tillegg øker antallet norske studenter som studerer i utlandet. 

For å få en god tilnærming til dette, vil skolen i tre fag, naturfag, samfunnsfag og geografi, tilby bilingval (tospråklig) undervisning. Da vil læreplanmålene i disse fagene, lærebøker, prøver, eksamen osv. være på norsk som vanlig, men læreren vil undervise på engelsk i en del av timene, ca 20-30%. Eleven står fritt til å bruke norsk der han/hun ønsker det. 

Undervisning på engelsk kan være en nyttig erfaring med sikte på senere studier, eller som en forsmak for de som vurderer å begynne på IB-linjen (International Baccalaureate) ved Vardafjell på Vg2. Den Internasjonale klassen fører ikke med seg en forpliktelse til å søke på IB, og man trenger ikke ha gått i denne klassen for å søke på IB på Vg2. Men det er en stor fordel for de som tenker på IB, eller bare ønsker å styrke sine engelskkunnskaper, å få velge Internasjonal klasse på Vg1.

Del denne artikkelen på:

Her finner du en oversikt over programfagene som tilbys ved Vardafjell vgs:

Ønsker du å få tilsendt fagvalgskjema til enten Studiespesialiserende (Vg2/Vg3), Medier og kommunikasjon (Vg2/Vg3) eller IB?

Ta kontakt med 
finn.morten.jacobsen@skole.rogfk.no

Fellesfagene på Vg1 studiespesialisering utgjør 30 undervisningstimer (45 min) hver uke. Etter tre års studiespesialisering må man ha minst 90 timer totalt.