Karaktersystemet på IB

Karakterskalaen på IB går fra 1-7, og selve karaktersystemet bygger på klare kriterier bestemt av IB sentralt.

Skriftlig eksamen avholdes i mai måned i 3. klasse, på samme dag i alle land på den nordlige halvkule. Læreplanene og eksamen er identisk over hele jordkloden.

Selve karaktersystemet: 

7 = excellent

6 = very good

5 = good

4 = satisfactory

3 = mediocre

2 = poor

1 = very poor

 

Extended Essay og Theory of Knowledge gis karakterene A til E (E = failing condition). Disse karakterene regnes om til poeng etter et bestemt system. Det gis maksimalt 3 tilleggspoeng. Ved karakteren D i både TOK og EE gis ingen tilleggspoeng. 

For presisering av utregning av poengsum for en IB elev som søker et norsk universitet, tenker vi oss en elev med følgende IB karakterer:

Norsk HL        5

Engelsk HL        6

Historie SL        4

Biologi HL        4

Kjemi HL        6

Mathematics SL      5

Ekstra poeng        2  (for TOK og Extended Essay)

 

Total karakterpoengsum blir da 32.

Ved opptak til norske høgskoler og universitet må IB - karakterene (IB-poengsum) konverteres til karakterpoeng etter en bestemt omregningstabell. Etter Samordna opptak sin konverteringsskala vil 32 IB poeng tilsvare 45,7 karakterpoeng i Norge. I tillegg til dette gis det ekstrapoeng for realfag.

I Norge vil eleven få studiekompetanse ved 20 IB-poeng eller mer. (Det forutsettes da at en ikke har noe fag med karakteren 2.)  

Søkere til universitet og høgskole i Norge med IB-diploma får 0,5 realfagspoeng for hvert av fagene matematikk, biologi, fysikk og kjemi tatt på lavere nivå (SL), 1,0 realfagspoeng for biologi og kjemi tatt på høyere nivå (HL) og 1,5 realfagspoeng for matematikk og fysikk tatt på høyere nivå (HL). Maksimalt antall realfagspoeng er 4, tilsvarende som for studiespesialiserende program. Ved opptak til studier i utlandet gjelder ikke realfagspoeng. Både i Norge og i utlandet gis det ekstrapoeng for TOK og Extended Essay ved opptak til videre studier.

Del denne artikkelen på: