Skolerute

På skoleruten ligger 190 skoledager for elevene. Lærerne har i tillegg seks planleggingsdager.

2017/2018
Måned Fridager Kommentar Skoledager
August   Skolestart for elevene: torsdag 17. 11
September     21
Oktober Høstferie 9. - 13. oktober (uke 41)   17
November Felles planleggingsdag tirsdag 14. (elevfri)   21
Desember Juleferie 22.-31. desember Siste skoledag før jul: torsdag 21. 15
Januar Juleferie 2. januar Første skoledag for elevene: onsdag 3. 21
Februar Vinterferie 12. - 16. februar (uke 7)   Felles planleggingsdag ons. 28. (elevfri)   14
Mars Påskeferie 26.-30. mars (uke 13)   17
April Påskeferie mandag 2. april   20
Mai 1.,10.,11.,17.,18.,21.,   17
Juni   Siste skoledag for elevene: fredag 22. juni 16
Sum     190
Del denne artikkelen på: